AFET  Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFET) word   pdf
BİLTİR  Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Robotik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTİR) word   pdf
TEKPOL  Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) word   pdf
EDMER  E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER) word   pdf
GİMER  Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GIMER) word   pdf
GİSAM  Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi (GİSAM) word   pdf
İHGUAM  İnsan Hakları ve Güvenliği Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkezi word   pdf
İSEM  İnşaat Sektörü Eğitim Araştırma Merkezi (ISEM) word   pdf
KORA  Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA) word   pdf
KAYNAK  Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsiz Muayene Araştırma Merkezi (KAYNAK) word   pdf
KONFUCYUS  Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi word   pdf
MERKEZLAB Merkezi Laboratuvar
AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
word   pdf
GAP  ODTÜ GAP Araştırma Merkezi (GAP) word   pdf
MEMS  Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-MEMS) word   pdf
PAL  ODTÜ - PIGM Petrol Araştırma Merkezi (PAL)  word   pdf
MODSİM  ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSIM) word   pdf
SEM  Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) word   pdf
TAÇDAM  Tarihsel Çevre Değerlerini Araş. ve Uygulama Merkezi (TAÇDAM) word   pdf
TBM  Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) word   pdf
UEAM  Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM)  word   pdf